ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบTOEIC 4/66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบTOEIC 4/66

>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566<< 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำหรับการจัดสอบ TOEIC รุ่นที่ 4/66

The details of TOEIC 4/66
 

วัน เวลา สถานที่ ในการสอบ

Date Time and Place

วันสอบ :
เสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566

Date : 
Saturday 1 April 2023
 
เริ่มลงทะเบียน  :  เช้า 09.00 – 09.30 น. / บ่าย 13.00 - 13.30 น.
เข้าห้องสอบ : เช้า 09.45 น. / บ่าย 13.45
เริ่มทำการสอบ : เช้า 10.00 – 12.30 น. / บ่าย 14.00 - 16.30 โดยประมาณ
สถานที่สอบ : ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยุสุรนารี (ตึกที่มีธนาคารไทยพาณิชย์)
Time In the morning, Register at 09.00 – 09.45.  The test start at 10.00 – 12.30  
Time In the afternoon, Register at 13.00 – 13.45.  The test start at 14.00 – 16.30
Place : Room 214 on 2 floor , Surapat 1 ,Technopolis building 
 
สิ่งที่ต้องเตรียม


นักศึกษา/นักเรียน : บัตรนักศึกษา/นักเรียน ตัวจริงที่ไม่หมดอายุ หรือ เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา ที่ไม่เกิน 30 วัน
และ บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายชัดเจน (หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)
บุคคลทั่วไป : บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและภาพถ่ายชัดเจน (หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)
บุคลากร มทส. : บัตรพนักงาน มทส. และบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและภาพถ่ายชัดเจน
(หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)
หลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 : ตามรายละเอียดที่แจ้งทางอีเมล
 

***สำหรับผู้สอบประเภทบุคคลทั่วไปทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบจะมีการถ่ายรูปของท่านเพื่อนำมาประกอบผลคะแนน**

For personal test taker only, TOEIC Officer will take a picture to attach in the result report.

 

***หากพบข้อผิดพลาดหรือเหตุอื่นๆกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบก่อนวันสอบ 3-7 วัน
หากเกินจากนี้จะถือว่าผู้สอบสละสิทธิ์

 

 
 
 
 
 
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821
LINE Add : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม