ประชาสัมพันธ์ /

บริการทดสอบทางกายภาพ Physical Testing

บริการทดสอบทางกายภาพ Physical Testing

บริการทดสอบทางกายภาพ
Physical Testing
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้บริการทดสอบทางกายภาพ
 
::  ตรวจหาพื้นที่ผิวและความพรุนของวัสดุ
::  ทดสอบเชิงความร้อน พลังงาน และปริมาณ
::  วัดขนาดอนุภาค
::  ความต่างศักย์ของผิวอนุภาค
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม