ประชาสัมพันธ์ /

บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Analysis and Product Development

บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Analysis and Product Development

บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
Analysis and Product Development
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
:: วิเคราะห์คุณค่าอาหาร : เยื่อใย ไขมัน โปรตีน
:: วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ :  วัดความความหนืด วัดสี ปริมาณน้ำอิสระ การตรวจสารชีวภาพ
:: วิเคราะห์ทางกายภาพ : ความชื้น เถ้า Volatile Fix Carbon
.
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th 
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม