ประชาสัมพันธ์ /

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water Analysis

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water Analysis

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
Water Analysis
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเภทต่าง ๆ ได้แก่ น้ำอุปโภค น้ำบริโภค น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำใช้ในฟาร์ม น้ำเสีย น้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งต่าง ๆ 
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th 
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม