ประชาสัมพันธ์ /

บริการทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Health Service

บริการทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Health Service

บริการทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Service
-------------------------------------------
:: เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศด้วยเครื่องมือที่ใช้อัตราการดูดอากาศสูง (TSP - High Volume) 
:: เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศด้วยแบบมาตรฐาน Federal Reference Method (PM 2.5 - FRM)
:: เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศด้วยเครื่องมือที่ใช้อัตราการดูดอากาศสูง (PM 2.5 - High Volume) 
:: เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศด้วยแบบมาตรฐาน Federal Reference Method (PM 10 - FRM)
:: เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศด้วยเครื่องมือที่ใช้อัตราการดูดอากาศสูง (PM 10 - High Volume) 
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th 
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม