การสมัครงาน /

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community)ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area - based Innovation for Community)
ประเภท : ข่าว
14 ม.ค. 2565 00:00 น.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประเภท : ข่าว
20 ธ.ค. 2564 00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งที่ปรึกษาหอพัก (หญิง)
ประเภท : ข่าว
26 พ.ย. 2564 00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาณ์ ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาหอพัก (รหัส 05650101)   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
ประเภท : ข่าว
18 พ.ย. 2564 00:00 น.