/

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา เพิ่มเติม
Type : NEWS
10 Feb 2021 00 :00
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)หรือ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
Type : NEWS
29 Jan 2021 00 :00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T
Type : NEWS
23 Jan 2021 00 :00
ประกาศ
Type : NEWS
9 Dec 2020 00 :00