การสมัครงาน /

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประเภท : ข่าว
21 ก.ย. 2564 00:00 น.
รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ประเภท : ข่าว
15 ก.ย. 2564 00:00 น.
รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เฉพาะประเภทนักศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
ประเภท : ข่าว
27 ก.ค. 2564 00:00 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  เฉพาะประเภทนักศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
ประเภท : ข่าว
22 ก.ค. 2564 00:00 น.