การสมัครงาน /

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ประเภทนักศึกษา (เพิ่มเติม)
ประเภท : ข่าว
16 ก.พ. 2564 00:00 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา เพิ่มเติม
ประเภท : ข่าว
10 ก.พ. 2564 00:00 น.
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)หรือ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ประเภท : ข่าว
29 ม.ค. 2564 00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T
ประเภท : ข่าว
23 ม.ค. 2564 00:00 น.