การชำระเงิน


เมื่อท่านได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : เทคโนธานี - รายรับ
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่ : 707-2-23218-0