วีดีโอ /

รายละเอียดโครงการ Upskill-Reskill

สมัครอบรม Upskill - Reskill

มทส. ขอมีส่วนร่วมในการสร้างคน...สร้างงาน….
 
เพื่อสู้วิกฤตครั้งนี้ เริ่มมองหาโอกาสใหม่ ต่อยอดด้วยการพัฒนาทักษะเดิม เสริมทักษะใหม่ นำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพในอนาคต จึงเป็นที่มาของแพลตฟอร์ม
“การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต” Upskill – Reskill
 
เรียนก่อน.. รู้ก่อน.. เป็นต่อแน่นอนในยุคนี้!!!!
มาเพิ่มขีดความสามาถของคุณผ่านการเรียนออนไลน์ ที่จะทำให้คุณก้าวนำหน้าคนอื่นเสมอ เราคัดมาให้ท่านเลือกมากกว่า 50 หลักสูตรจาก 11 กลุ่มทักษะ 

 
 
 
ทักษะที่จะติดอาวุธให้คุณ.......
คุณพร้อมแล้วหรือยัง.......
 
ติดตามข่าวสารและหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนได้ที่
http://technopolis.sut.ac.th/
Fb เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Add LINE @asp2018
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0 4422 4810, 4821
 
#Reskill #Upskill #Life long learning #Futureskill #Newskill #เรียนรู้ตลอดชีวิต...
Share