วีดีโอ /

ตรวจสอบรายชื่ออบรม Upskill-Reskill

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมออนไลน์ Upskill-Reskill

         รายละเอียดการเรียนจะถูกส่งเข้าอีเมลที่ท่านใช้สมัคร

                       **โปรดเช็คอีเมล**

TN06 001
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)

TN06 004
การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับหุ่นยนต์ (ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)

TN09 006
แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบการผลิต (ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต)

TN10 004
โรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมสำหรับการทำเกษตรในร่ม (ทักษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ)

 

ทักษะที่จะติดอาวุธให้คุณ.......
คุณพร้อมแล้วหรือยัง.......
 
ติดตามข่าวสารและหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนได้ที่
http://technopolis.sut.ac.th/
Fb เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Add LINE @asp2018
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0 4422 4810, 4821
 

 

#Reskill #Upskill #Life long learning #Futureskill #Newskill #เรียนรู้ตลอดชีวิต...
Share