"มทส. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสังคม"

เทคโนธานี ขอเชิญชวนชาว มทส. มาร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมผ่าน EngageU Project