บริการ PDPA

เมนูบริการต่างๆ

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ข้อมูลอธิบาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) และสิทธิการคุ้มครองของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนธานี

รายละเอียดประกาศนโยบายคุ้มครองประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

ยื่นขอยกเลิกข้อมูล

ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการร้องขอยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อเรา

หน่วยงานเทคโนธานี