ข่าว /

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

           ปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องตระหนักถึง และการสร้างจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจจะเกิดขึ้นจากที่หนึ่งแล้วส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กิจกรรมของบุคคลที่ทำอยู่ในรูปของหน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการให้บริการก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนในการสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดควบคู่กับการพัฒนาของมนุษย์

 

ประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม

           ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึง สถานการณ์ของโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14000 ขั้นตอนการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบ่งชี้ และการประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการบ่งชี้ และการประเมินลักษณะปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการทำงานในสถานประกอบการณ์ได้

 

เปิดรับสมัครและชำระเงิน

วันที่ 11 – 25 กันยายน 2560 (รับสมัครOnline)

>>ลงทะเบียน<<     >>ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร<<

อัตราค่าสมัคร

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพียงคนละ 500 บาท

บุคคลทั่วไป คนละ 1,000 บาท

การชำระเงิน

นักศึกษาที่สมัครอบรมฯ สามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ ห้อง 119 ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน์ 1

เทคโนธานี ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น.

หรือ ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร   

พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน + สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง มาที่   
E-mail : sut.iso734@gmail.com พร้อมโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ที่เบอร์ 0-4422-4821 

**ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

วันอบรม

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม (สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี)

โทรศัพท์ 0-4422-4821 (คุณชุติกาญจน์)

Facebook : สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม