ข่าว /

เลื่อนสอบ !! โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เลื่อนสอบ !! โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศเลื่อนวันสอบอย่างไม่มีกำหนด !!

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงจำเป็นต้อง "เลื่อนวันสอบอย่างไม่มีกำหนด" ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ทางศูนย์สอบ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์เทคโนธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 63

 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 
LINE@ : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม