ข่าว /

บริการตรวจวินิจฉัยปรสิต ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริการตรวจวินิจฉัยปรสิต  ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

บริการตรวจวินิจฉัยปรสิต

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-        การตรวจพยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ลำไส้ พยาธิตืด พยาธิตัวกลมในอุจจาระ

-        การตรวจเชื้อโปรโตซัวในอุจจาระ

-        การตรวจเชื้อโปรโตซัวในดินและน้ำ

-        การตรวจเชื้อ Toxoplasma gondii

-        การตรวจหาเชื้อ Entamoeba gingivalisTrichomonas tenax ในข่องปาก

-        การตรวจหาเชื้อ Trichomonas vaginalis ในช่องคลอด

-        การตรวจหาเชื้อโรคในกากตะกอนน้ำเสีย ถังเกรอะ

-        การตรวจหาระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับในปลา

-        การตรวจหาระยะติดต่อของพยาธิ Anisakis ในปลาทะเล

-        การตรวจหาระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ปอดในปู

-        การตรวจหาเชื้อปรสิตในเนื้อวัว หมู

-        การตรวจการปนเปื้อนของพยาธิในปลาร้า ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์ปลา

-        การตรวจหาการปนเปื้อนพยาธิในผัก

-        การตรวจหาเชื้อในคอนแทคเลนส์

-        การตรวจหาเชื้อมาลาเรียในเลือด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เครือข่ายอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดต่อ : ภักดิ์วราณัณ วุฒิภัทรสันกลาง E-mail:ps@g.sut.ac.th Tel.098-639-0928


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม