ข่าว /

บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

Analysis and Product Development

 

วิเคราะห์คุณค่าอาหาร เยื่อใย ไขมัน โปรตีน

วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ :  วัดความความหนืด วัดสี ปริมาณน้ำอิสระ การตรวจสารชีวภาพ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)

โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314

 อีเมล LSU@sut.ac.th Line : @LSU_sut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม