ประชาสัมพันธ์ /

บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในตัวอย่าง อาหาร เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป สมุนไพรแห้ง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)

โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314

 อีเมล LSU@sut.ac.th Line : @LSU_sut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม