ประชาสัมพันธ์ /

บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง Construction Materials Testing

บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง Construction Materials Testing

บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
Construction Materials Testing
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Testing) ได้แก่
:: ทดสอบคอนกรีต
:: แรงดึงเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ
:: การดัดโค้งเย็น (Cold Bend Test)
:: ทดสอบ หิน ดิน ทราย
:: ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น มอก.828 มอก.128 มอก.396
:: รวมถึงงานสอบเทียบ งานสำรวจ และทดสอบนอกสถานที่
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th 
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม