ประชาสัมพันธ์ /

บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ Medical Devices Calibration

บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ Medical Devices Calibration

บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
Medical Devices Calibration
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Devices Calibration) ได้แก่
:: บริการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
:: บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th 
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม