การจัดอบรม /

ด่วน! เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร อบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 6
ประเภท : ข่าว
10 พ.ย. 2560 00 :00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2561
ประเภท : ข่าว
17 ต.ค. 2560 00 :00 น.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฏิบัติอย่างไรกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ 2560 และ สวัสดิการและความก้าวหน้าด้านการบริหารบุคคลกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท : ข่าว
9 ต.ค. 2560 00 :00 น.
ด่วน! เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร อบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 5
ประเภท : ข่าว
25 ก.ย. 2560 00 :00 น.