วีดีโอ /

ขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ Upskill-Reskill

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ X-Lane - Upskill Reskill

ห้ามผู้เรียนสมัครสมาชิกเว็บ SUT X-lane เองโดยเด็ดขาด!!

เข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์ Upskill - Reskill

 

หากพบปัญหา หรือไม่สามารถเข้าเรียนได้ สามารถติดต่อที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร : 0-4422-4810, 0-4422-4821
Add LINE : @asp2020

#Reskill #Upskill #Life long learning #Futureskill #Newskill #เรียนรู้ตลอดชีวิต...
Share