สัญลักษณ์ประจำเทคโนธานี /

สัญลักษณ์ประจำเทคโนธานี

  สัญลักษณ์ประจำ เทคโนธานี ประกอบด้วยหอสุรนภา ภายในจะมีตัวย่อ SUT และ มทส.ส่วนด้านซ้ายจะมีดอกปีบ 3ดอก ด้านล่างจะมีวงกลม 5วง และใต้รูปหอสุรนภาจะมีตัวอักษรคำว่าเทคโนธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี