บริการ /

บริการ (Services)

     งานแปลและล่าม : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการประสานงานและจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการด้านการแปลเอกสารประเภทต่างๆ เช่น เอกสารบทความวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย ระเบียบ สัญญา เอกสารทางราชการ เว็บไซด์ เป็นต้น โดยสามารถให้บริการแปลได้หลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เวียดนาม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริการอ่านงานแปล ตรวจแก้ไขงาน ประทับตรารับรองการแปล บริการจัดหาล่ามแปลภาษา ล่ามติดตามตัว ล่ามในที่ประชุม ล่ามพูดตามสำหรับกิจกรรมด้านต่าง ๆ

  

บริการแปลงานเอกสารประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น
-     เอกสารวิชาการ
-     เอกสารงานวิจัย
-     เอกสารกฎหมาย
-     เอกสารราชการ
-     คู่มือ
-     เว็บไซต์
-     เอกสารอื่น ๆ

บริการปรับปรุงงานเขียนProofreading & Copy Edit
-     ตรวจแก้งานวิจัย
-     ตรวจแก้ไวยากรณ์

บริการล่ามแปลภาษา
-     ล่ามพูดตาม
-     ล่ามพูดพร้อม