น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหารและพนักงาน เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เข้าสู่เว็บไซต์