..... ...

โอกาสดีมาถึงแล้ว สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถยื่นใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เมื่อท่านได้รับการคัดเลือกแล้ว ทางหน่วยบ่มเพาะจะเป็นผู้ดูแลท่านในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนที่ปรึกษาด้านการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทำวิจัย เป็นต้น

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<

.....