ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

เปิดรับสมัครออนไลน์ ...

ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

เปิดรับสมัครออนไลน์ ...

โครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2015)

ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน ณ ...

News Image

ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

เปิดรับสมัครออนไลน์ https://apply.mwit.ac.th/sus/...

News Image

ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

เปิดรับสมัครออนไลน์ https://apply.mwit.ac.th/sus/...

News Image

โครงการ Asia Pacific Conference of Young

ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน ณ ประเทศมาเลเซีย...

ประชาสัมพันธ์

โครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2015)
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วมว. รุ่นที่ 6) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้แก่ 1. นายนทีธร นุชกลาง 2. นายสุพัฒนะ แพะขุนทด 3. นายชนะ มือขุนทด... 4. นางสาวธัญชนก ศิริครรชิตถาวร   ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2015) ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย นี้   ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่
07 September 2015, 01.52 231 Hits 0 Ratings
เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
    เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558  เปิดรับสมัคร ทางออนไลน์  https://apply.mwit.ac.th/sus/         ประกาศการรับสมัคร เเละระเบียบการ :  https://goo.gl/AbYXWb           สอบรอบเเรกวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 >> ประกาศผลสอบรอบเเรก 18 ธันวาคม 2558 สอบรอบ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 >> ประกาศผลสอบรอบสอง 19 กุมภาพันธ์ 2559   ติดต่อสอบถามข้อมูล :
13 August 2015, 09.19 6740 Hits 0 Ratings
การทดสอบวัดความความรู้ความสามารถ  (Scholastic Aptitude Test, SAT)
การทดสอบวัดความความรู้ความสามารถ (Scholastic Aptitude Test, SAT)    สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 214 ชั้น 2 เทคโนธานี   การเเต่งกาย : ชุดนักเรียน สิ่งที่ต้องเตรียม... 1. บัตรนักเรียนโครงการ วมว. 2. ดินสอ 2B 3. ยางลบ 4. ปากกาน้ำเงิน หมายเหตุ นักเรียนควรมาก่อนเวลา 15 นาที เพื่อตรวจสอบที่นั่ง
27 July 2015, 03.39 240 Hits 0 Ratings
การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6
  การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มีความประสงค์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6 ให้กับนักเรียนของโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความสามัคคี และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนรุ่นพี่-รุ่นน้องให้กับนักเรียนในโครงการฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2558 ณ หอพักสุรนิเวศ 14B และสถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   สำหรับภาพกิจกรรม สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  Page Facebook ของทางโครงการฯ V V V          
02 June 2015, 07.58 307 Hits 0 Ratings
กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม” ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม”   ด้วย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มีความประสงค์จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม  “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม” สำหรับนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 จำนวนทั้งสิ้น  60 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติศาสนกิจฝึกการทำสมาธิ ที่ถูกต้องตามหลักศาสนิกชนที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ วัดป่าเขาพระนั่ง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Page Facebook ของทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)  
27 May 2015, 04.41 203 Hits 0 Ratings