กิจกรรม “5th SCiUS Forum”

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558...

News Image

กิจกรรม “5th SCiUS Forum”

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ...

News Image

กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิท

ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค. 2558...

News Image

Download เอกสารการประกาศผลสอบคัดเลือกนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 58...

News Image

กำหนดการเข้าค่ายสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.

วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘...

ประชาสัมพันธ์

 กำหนดการเข้าค่ายสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 กำหนดการเข้าค่ายสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   เเจ้งนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ขอให้นักเรียนโครงการ วมม. ระดับชั้น ม.4/1 เเละ 4/2  ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเเละเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ การเเต่งกาย : นักเรียนชั้น ม. 4 ชุดนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  
24 April 2015, 04.50 37 Hits 0 Ratings
กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2558   วันจันทร์ ที่่ 4 พ.ค. 58      นักเรียน วมว.รุ่นที่ 8  รายงานตัวเข้าหอพักเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  ณ หอพักสุรนิเวศ14 B (หมายเหตุ : โครงการฯ จะทำการจับฉลากห้องพักขอให้นักเรียนมารายงานตัวตามวันเเละเวลาดังกล่าว) วันที่่ 5-6 พ.ค. 58    
24 March 2015, 06.55 511 Hits 0 Ratings
กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 5
  กิจกรรม  “5th SCiUS Forum”   ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก 11 โรงเรียนคู่มหาวิทยาลัย ได้แก่   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 March 2015, 04.46 461 Hits 0 Ratings
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วมว.
      เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
24 February 2015, 05.03 429 Hits 0 Ratings
Download เอกสารการประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
      ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี   (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)      Downloadประกาศ >>> http://goo.gl/VJpnzG      Downloadรายชื่อนักเรียน >>>http://goo.gl/6RhYYc      Download แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>>http://goo.gl/jrqKQa     Download แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>> http://goo.gl/PudmBv     เอกสารที่ต้องเตรียม...สำหรับการทำสัญญาการเป็นนักเรียนในโครงการ เเละการมอบตัวเป้นนักเรียนของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    
24 February 2015, 03.44 3312 Hits 0 Ratings