ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ วมว. มทส. รส.

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับความสำเร็จกับนักเรียนในโครงการฯ ในการคว้ารางวัล 4 รางวัล ในการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)...

ตัวเเทนนักเรียนในโครงการฯ นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 5) เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High Scho

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน ...

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน วมว. ประจำปีการศึกษา 2558

ติดต่อและสอบถามข้อมูล : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition (IMC 2014)

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม ...

News Image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ วมว.

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับความสำเร็จกับนักเรียนในโครงการฯ ในการคว้ารางวัล 4 ราง...

News Image

ตัวเเทนนักเรียนในโครงการฯ นายสรัช ลิ่วศ

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียน...

News Image

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน วมว. ประจำปีการ

ติดต่อและสอบถามข้อมูล : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาว...

News Image

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : Inte

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557...

ประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คว้า 4 เหรียญ จากการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ APCYS 2014
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับความสำเร็จกับนักเรียนในโครงการฯ   ในการคว้ารางวัล 4 รางวัล ในการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)    ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557             นายวิชรัตน์ ทองคลี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วมว.รุ่นที่ 5) รางวัลเหรียญทอง ประเภท Oral presentation
21 August 2014, 04.20 115 Hits 0 Ratings
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน วมว. ประจำปีการศึกษา 2558
                เเจ้งเพื่อนทราบ  >>>  สิทธิการเลือกโรงเรียน "กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากันให้ผู้สอบที่เลือกสมัครรูปแบบที่ 1 คือ สมัครเข้าเรียนในโครงการ วมว. เพียง 1 แห่งเท่านั้น ได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน"                      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่
14 August 2014, 03.26 5162 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมในความสำเร็จของ นายธัมม์ ธรรมวิเศษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7)
      โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมในความสำเร็จของ   นายธัมม์ ธรรมวิเศษ     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7)   สำหรับผลงาน 1 เหรียญเงิน(ประเภทกลุ่มบุคคล) 2 เหรียญทองแดง(ประเภทบุคคล/ทีม) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition (IMC 2014)    ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557  
28 July 2014, 04.43 156 Hits 0 Ratings
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN   ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2557     บทความบรรยายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของนักเรียนตัวเเทน      
20 June 2014, 05.18 482 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5
ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5   กิจกรรม "4th SCiUS Forum" ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557   ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา                   ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์    
10 May 2014, 11.03 226 Hits 0 Ratings