ตัวเเทนนักเรียนในโครงการฯ นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 5) เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High Scho

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน ...

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition (IMC 2014)

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม ...

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ม.4-6

ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม ...

News Image

ตัวเเทนนักเรียนในโครงการฯ นายสรัช ลิ่วศ

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียน...

News Image

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : Inte

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557...

News Image

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ม.4-6

ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557...

ประชาสัมพันธ์

ตารางการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
    ตารางการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 ณ เทคโนธานี  เเละโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย      
28 July 2014, 04.56 74 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมในความสำเร็จของ นายธัมม์ ธรรมวิเศษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7)
      โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมในความสำเร็จของ   นายธัมม์ ธรรมวิเศษ     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7)   สำหรับผลงาน 1 เหรียญเงิน(ประเภทกลุ่มบุคคล) 2 เหรียญทองแดง(ประเภทบุคคล/ทีม) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition (IMC 2014)    ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557  
28 July 2014, 04.43 21 Hits 0 Ratings
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN   ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2557     บทความบรรยายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของนักเรียนตัวเเทน      
20 June 2014, 05.18 368 Hits 0 Ratings
การแข่งขันกีฬาภายใน วมว.มทส.รส.ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
  5th SCiUS Sport Day 2014 “การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557”   ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2557 ณ  สถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ หอพักสุรนิเวศ 14B            โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว มีความประสงค์จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557” 
30 May 2014, 04.18 238 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5
ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5   กิจกรรม "4th SCiUS Forum" ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557   ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา                   ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์    
10 May 2014, 11.03 172 Hits 0 Ratings