เเจ้งให้นักเรียนที่สมัครสอบ วมว.รอบเเรก ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ

  ประกาศ เรื่อง  เเจ้งให้นักเรียนที่สมัครสอบ วมว.รอบเเรก ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ (ภายในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 15.00 น.)            โดยให้นักเรียน ทำการ Log in เข้าไปที่ http://apply.mwit.ac.th/user/signin.php?md=vmv   เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเอง  หากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะประการใด ติดต่อได้ที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เบอร์โทร. 0-4422-4837 โทรสาร 0-4422-4814 (ในวันเเ...

News Image

เเจ้งให้นักเรียนที่สมัครสอบ วมว.รอบเเรก

...

ประชาสัมพันธ์

เเจ้งให้นักเรียนที่สมัครสอบ วมว.รอบเเรก ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  ประกาศ เรื่อง  เเจ้งให้นักเรียนที่สมัครสอบ วมว.รอบเเรก ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ (ภายในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 15.00 น.)            โดยให้นักเรียน ทำการ Log in เข้าไปที่ http://apply.mwit.ac.th/user/signin.php?md=vmv   เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเอง  หากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะประการใด ติดต่อได้ที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เบอร์โทร. 0-4422-4837 โทรสาร 0-4422-4814
03 October 2014, 05.02 351 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คว้า 4 เหรียญ จากการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ APCYS 2014
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับความสำเร็จกับนักเรียนในโครงการฯ   ในการคว้ารางวัล 4 รางวัล ในการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)    ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557             นายวิชรัตน์ ทองคลี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วมว.รุ่นที่ 5) รางวัลเหรียญทอง ประเภท Oral presentation
21 August 2014, 04.20 157 Hits 0 Ratings
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน วมว. ประจำปีการศึกษา 2558
                เเจ้งเพื่อนทราบ  >>>  สิทธิการเลือกโรงเรียน "กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากันให้ผู้สอบที่เลือกสมัครรูปแบบที่ 1 คือ สมัครเข้าเรียนในโครงการ วมว. เพียง 1 แห่งเท่านั้น ได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน"                      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่
14 August 2014, 03.26 7220 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมในความสำเร็จของ นายธัมม์ ธรรมวิเศษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7)
      โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมในความสำเร็จของ   นายธัมม์ ธรรมวิเศษ     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7)   สำหรับผลงาน 1 เหรียญเงิน(ประเภทกลุ่มบุคคล) 2 เหรียญทองแดง(ประเภทบุคคล/ทีม) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition (IMC 2014)    ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557  
28 July 2014, 04.43 191 Hits 0 Ratings
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN   ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2557     บทความบรรยายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของนักเรียนตัวเเทน      
20 June 2014, 05.18 517 Hits 0 Ratings