การแข่งขันกีฬาภายใน วมว.มทส.รส.ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2557 ณ สถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ หอพักสุรนิเวศ ...

ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5

ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ ...

ตัวเเทนนักเรียนในโครงการฯ นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 5) เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High Scho

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน ...

News Image

การแข่งขันกีฬาภายใน วมว.มทส.รส.ครั้งที่

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2557 ณ สถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ หอพักสุรนิเว...

News Image

ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาส

ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5...

News Image

ตัวเเทนนักเรียนในโครงการฯ นายสรัช ลิ่วศ

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียน...

ประชาสัมพันธ์

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN   ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2557     บทความบรรยายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของนักเรียนตัวเเทน      
20 June 2014, 05.18 354 Hits 0 Ratings
การแข่งขันกีฬาภายใน วมว.มทส.รส.ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
  5th SCiUS Sport Day 2014 “การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557”   ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2557 ณ  สถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ หอพักสุรนิเวศ 14B            โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว มีความประสงค์จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557” 
30 May 2014, 04.18 221 Hits 0 Ratings
ค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้ คู่ภูมิธรรม” สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557
    ค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้ คู่ภูมิธรรม” สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ  วัดป่าเขาพระนั่ง ต.หนองหญ้าขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่  7-8  มิถุนายน  พ.ศ. 2557    
22 May 2014, 10.16 92 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5
ขอเเสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5   กิจกรรม "4th SCiUS Forum" ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557   ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา                   ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์    
10 May 2014, 11.03 166 Hits 0 Ratings
กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษการเพื่อการนำเสนอโครงงาน
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์ ดร. บุษกร ยอดคำลือ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม  SCiUS Forum ครั้งที่ 4 ของนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  ณ โรงเเรงหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัด สงขลา          ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่  
23 April 2014, 10.13 109 Hits 0 Ratings