อีกไม่นานเกินรอ...22 ธันวาคม 2560 นี้

ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกโครงการ ...

การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 6th Asia Pacific Conference of Young Scientists-2017

ณ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน ...

กิจกรรม วิถีเกษตร ตามรอยเท้าพ่อ เก็บเกี่ยววันพ่อ

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    กำหนดจัดกิจกรรม วิถีเกษตร...ตามรอยเท้าพ่อ "เก็บเกี่ยววันพ่อ" วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ...

News Image

อีกไม่นานเกินรอ...22 ธันวาคม 2560 นี้

ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกโครงการ วมว....

News Image

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว.

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

News Image

ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ วมว.

ประจำปีการศึกษา 2560...

News Image

การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 6th

ณ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560...

News Image

กิจกรรม วิถีเกษตร ตามรอยเท้าพ่อ เก็บเกี่

...

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม วิถีเกษตร...ตามรอยเท้าพ่อ
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    กำหนดจัดกิจกรรม วิถีเกษตร...ตามรอยเท้าพ่อ "เก็บเกี่ยววันพ่อ" วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด                    
28 November 2017, 02.48 20 Hits 0 Ratings
อีกไม่นานเกินรอ...22 ธันวาคม 2560 นี้
  อีกไม่นานเกินรอ...22 ธันวาคม 2560 นี้   ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 ติดตามประกาศผลสอบคัดเลือกได้ที่...http://technopolis.sut.ac.th/sus/
23 November 2017, 08.18 325 Hits 0 Ratings
การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 6th Asia Pacific Conference of Young Scientists-2017
ขอแสดงความยินดีให้กับตัวแทนนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.รุ่นที่ 8) ในการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 6th Asia Pacific Conference of Young Scientists-2017 ณ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560     นายรชานนท์ สวนสระน้อย ม.6/1 >>ได้เหรียญทองแดง สาขา Life Science/Chemical Science   นางสาวชนากานต์ พลัดเมือง ม.6/2 >>ได้เหรียญทองแดง สาขา Life
06 November 2017, 08.44 71 Hits 0 Ratings
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)    
11 October 2017, 09.21 156 Hits 0 Ratings
เเจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5
เเจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5 เท่านั้น  เนื่องด้วยนักเรียนชั้น ม.4-5 ได้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชหาการค่าย 1 ระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม 2560 ซึ่งการอบรมตรงกับวันเปิดภาคเรียนที่ 2  เพื่อให้การอบรมของนักเรียนเสร็จสิ้นตามกำหนดการ ทางโครงการฯจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้   หมายเหตุ :  1. นักเรียนชั้นม.6 เปิดภาคเรียนตามปกติ 19 ต.ค. 60 2. นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าหอพักได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดเเจ้งที่ปรึกษาหอพักล่วงหน้า    
09 October 2017, 10.41 44 Hits 0 Ratings