News Image

รางวัลชนะเลิศ

การตอบปัญหาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์...

News Image

ขอแสดงความยินดีกับนายภีศเดช เย็นเสมอ นัก

ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2560...

ประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ วมว.รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  นายพัชศกรส์ นามวิชัยศิริกุล และนายภูริพงศ์ ธีรพัฒนพงศ์   ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การตอบปัญหาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษา 20,000 บาท   เนื่องในงานสัปดาห์วันอานันทมหิดล ประจำปี 2560 โดย สโมสรนิสิตคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา   ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนนายพัชศกรส์ นามวิชัยศิริกุล ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าเเข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมาก ณ โอกาสนี้    
19 June 2017, 07.12 22 Hits 0 Ratings
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4/1 เเละ 4/2 (วมว.รุ่นที่ 10) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560   ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น.  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการประชุมกลับคืนมายังโครงการฯ  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 Fax : 0-4422-4837  E-Mail
22 May 2017, 09.52 140 Hits 0 Ratings
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560   วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 1 การเเต่งกาย : ชุดนักเรียน        
10 May 2017, 08.31 120 Hits 0 Ratings
กิจกรรมทำบุญหอพักนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา  2560
  กิจกรรมทำบุญหอพักนักเรียนโครงการ วมว.  ประจำปีการศึกษา 2560   วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอพักสุรนิเวศ 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญหอพักร่วมกันตามวันเเละเวลาดังกล่าว            
09 May 2017, 10.17 80 Hits 0 Ratings
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  นักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ "รับขวัญเจ้า...สู่เหย้า วมว."   วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ หอพักสุรนิเวศ ๑๗ (หอพักนักเรียนในโครงการฯ)        
09 May 2017, 08.22 76 Hits 0 Ratings