ตารางกำหนดการจัดสอบวัดความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561

    ตารางกำหนดการจัดสอบวัดความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561    สอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562    สอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   สอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 256...

การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

  การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ประจำปีการศึกษา 2562   ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ส่งกลับมายังโครงการ วมว.    1. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>> goo.gl/3h3h7t แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>> goo.gl/pCHvWp   วัน/เดือน/ปี สำรองลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานะการยืนยันสิทธิ์ หมายเหตุ 20 ก.พ. 62  - - - ไม่มีเรียกลำดับสำรอง                                           2. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  - แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>> goo.gl/HXDh3b - แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>> goo.gl/m...

News Image

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. รอบส

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

News Image

ตารางกำหนดการจัดสอบวัดความรู้ ประจำภาคก

  ...

News Image

การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหา

...

ประชาสัมพันธ์

การเรียกลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ประจำปีการศึกษา 2562   ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ส่งกลับมายังโครงการ วมว.    1. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>> goo.gl/3h3h7t แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>> goo.gl/pCHvWp   วัน/เดือน/ปี สำรองลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานะการยืนยันสิทธิ์ หมายเหตุ 20 ก.พ. 62  - - - ไม่มีเรียกลำดับสำรอง                                           2. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  - แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>> goo.gl/HXDh3b - แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>>
20 February 2019, 00.00 644 Hits 0 Ratings
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการ วมว. รอบสอง ปีการศึกษา 2562 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2562   ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  >>   goo.gl/QvTkst   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย >>  goo.gl/tDqrVN (ลำดับจริง  60 คน เเละลำดับสำรอง 85 คน)   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  >>  goo.gl/vfQvb1 (ลำดับจริง  60 คน
18 February 2019, 12.29 2731 Hits 0 Ratings
 ตารางกำหนดการจัดสอบวัดความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
    ตารางกำหนดการจัดสอบวัดความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561    สอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562    สอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   สอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562          
01 February 2019, 07.57 172 Hits 0 Ratings
ตรวจสอบที่นั่งสอบ  การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.รอบสอง  ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบที่นั่งสอบ / การเดินทาง /สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม  การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2562  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรวิวัฒน์  ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562  ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  1. ตรวจสอบที่นั่งสอบ - โครงการ วมว. คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย>>> ตรวจสอบที่นั่งสอบ goo.gl/SQ7aBk - โครงการ วมว. คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์>>> ตรวจสอบที่นั่งสอบ goo.gl/sxxjLS 2. แผนผังการเดินทาง >>> https://goo.gl/maps/SvA47dVYUmp 3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ >>
15 January 2019, 09.15 1430 Hits 0 Ratings
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการ วมว. รอบเเรก ปีการศึกษา 2562 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2562   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2562   รายละเอียดประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว. : 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์     รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าสอบรอบสอง  : พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมสอบรอบสอง เงินจำนวน 700 บาท และนำใบแจ้งยอดชำระเงิน (Pay-in
13 December 2018, 04.59 8791 Hits 0 Ratings