กิจกรรม “5th SCiUS Forum”

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558...

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2558

ณ หอพักสุรนิเวศ 14B และสถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

News Image

กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้ คู่ภูมิ

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558...

News Image

กิจกรรม “5th SCiUS Forum”

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ...

News Image

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน

ณ หอพักสุรนิเวศ 14B และสถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...

ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6
  การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มีความประสงค์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6 ให้กับนักเรียนของโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความสามัคคี และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนรุ่นพี่-รุ่นน้องให้กับนักเรียนในโครงการฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2558 ณ หอพักสุรนิเวศ 14B และสถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   สำหรับภาพกิจกรรม สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  Page Facebook ของทางโครงการฯ V V V          
02 June 2015, 07.58 161 Hits 0 Ratings
กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม” ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม”   ด้วย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มีความประสงค์จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม  “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม” สำหรับนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 จำนวนทั้งสิ้น  60 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติศาสนกิจฝึกการทำสมาธิ ที่ถูกต้องตามหลักศาสนิกชนที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ วัดป่าเขาพระนั่ง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Page Facebook ของทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)  
27 May 2015, 04.41 95 Hits 0 Ratings
 กำหนดการเข้าค่ายสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 กำหนดการเข้าค่ายสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   เเจ้งนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ขอให้นักเรียนโครงการ วมม. ระดับชั้น ม.4/1 เเละ 4/2  ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเเละเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ การเเต่งกาย : นักเรียนชั้น ม. 4 ชุดนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  
24 April 2015, 04.50 279 Hits 0 Ratings
กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2558   วันจันทร์ ที่่ 4 พ.ค. 58      นักเรียน วมว.รุ่นที่ 8  รายงานตัวเข้าหอพักเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  ณ หอพักสุรนิเวศ14 B (หมายเหตุ : โครงการฯ จะทำการจับฉลากห้องพักขอให้นักเรียนมารายงานตัวตามวันเเละเวลาดังกล่าว) วันที่่ 5-6 พ.ค. 58    
24 March 2015, 06.55 1159 Hits 0 Ratings
กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 5
  กิจกรรม  “5th SCiUS Forum”   ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก 11 โรงเรียนคู่มหาวิทยาลัย ได้แก่   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 March 2015, 04.46 1013 Hits 0 Ratings