News Image

เเจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 สำห

24 ต.ค. 60...

News Image

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว.

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

News Image

ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ วมว.

ประจำปีการศึกษา 2560...

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)    
11 October 2017, 09.21 26 Hits 0 Ratings
เเจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5
เเจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5 เท่านั้น  เนื่องด้วยนักเรียนชั้น ม.4-5 ได้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชหาการค่าย 1 ระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม 2560 ซึ่งการอบรมตรงกับวันเปิดภาคเรียนที่ 2  เพื่อให้การอบรมของนักเรียนเสร็จสิ้นตามกำหนดการ ทางโครงการฯจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้   หมายเหตุ :  1. นักเรียนชั้นม.6 เปิดภาคเรียนตามปกติ 19 ต.ค. 60 2. นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าหอพักได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดเเจ้งที่ปรึกษาหอพักล่วงหน้า    
09 October 2017, 10.41 20 Hits 0 Ratings
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          
29 September 2017, 03.04 104 Hits 0 Ratings
การเเข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดปลอดภัย
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 9   นายณพวุฒิ  ศาสตร์สูงเนิน  เเละนายคณิศร  คุปต์หิรัณย์   อาจารย์ผู้ควบคุมการเข้าเเข่งขัน อาจารย์สุพิศชัย  สีวันทา อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.5/2   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท   การเเข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดปลอดภัย และการใช้พลังงานทดเเทน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 นครราชสีมา
10 September 2017, 09.41 33 Hits 0 Ratings
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ วมว. ได้รับ
โครงการห้องเรียนวิทยาศาตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ วมว.รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ▶️นายศิวกร ดังกลาง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ▶️นายพชรพล พระฉาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ▶️นายสาริน ศิลปชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2   ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1" พร้อมโล่และเงินรางวัล 4,500 บาท  ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผู้สมัครทั้งสิ้น
05 September 2017, 11.04 45 Hits 0 Ratings