อย่าลืม!!! ตรวจสอบรายชื่อ และที่นั่งสอบ

(เพื่อสะดวกรวดเร็วในการรายงานตัวเพื่อเข้าสอบ ควรจำลำดับที่ หรือโซนที่นั่งสอบ) ผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.รอบ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558

    ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558 จากเดิม อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี  เปลี่ยนเป็น อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ 1(ห้อง 1500)     กำหนดการการสอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา     หมายเหตุ : ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม อาค...

News Image

อย่าลืม!!! ตรวจสอบรายชื่อ และที่นั่งสอบ

(เพื่อสะดวกรวดเร็วในการรายงานตัวเพื่อเข้าสอบ ควรจำลำดับที่ หรือโซนที่นั่งสอบ) ผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเ...

News Image

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงก

    ...

ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อ และที่นั่งสอบ สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.รอบ 2
  อย่าลืม!!! ตรวจสอบรายชื่อ และที่นั่งสอบ    (เพื่อสะดวกรวดเร็วในการรายงานตัวเพื่อเข้าสอบ ควรจำลำดับที่ หรือโซนที่นั่งสอบ) ผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.รอบ 2  ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2558  ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  ทางโครการฯ ขอเเนะนำให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนเผื่อเวลาในการมาสอบ ควรมาถึงสถานที่สอบภายในเวลา 7.30 น. เนื่องจากในวันที่ 24 มกราคม 2558  จะมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาพยาบาล ของทางมหาวิทยาลัย ในอาคารเดียวกันอาจจะทำให้การจราจรหนาเเน่น   ***
21 January 2015, 08.59 713 Hits 0 Ratings
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558 จากเดิม อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี  เปลี่ยนเป็น อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ 1(ห้อง 1500)     กำหนดการการสอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา     หมายเหตุ : ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม
19 January 2015, 08.49 271 Hits 0 Ratings
Download เอกสารกำหนดการ และแบบยืนยันการเข้าสอบรอบ 2 ปีการศึกษา 2558
    การสอบคัดเลือกรอบ 2   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   1. โปรดยืนยันการเข้าสอบคัดเลือกรอบ 2  โดยแจ้งทางโทรศัพท์ 0-4422-4837 หรือกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-4422-4814 ระบุหัวกระดาษถึงโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น.   2. กำหนดการสอบคัดเลือกรอบ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม
15 January 2015, 08.15 679 Hits 0 Ratings
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบเเรก ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบเเรก ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวนนักเรียน 201 คน รายละเอียดประกาศ 1. ประกาศกระทรวง 2. รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 201 คน      
14 January 2015, 03.14 3642 Hits 0 Ratings
เเจ้งให้นักเรียนที่สมัครสอบ วมว.รอบเเรก ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  ประกาศ เรื่อง  เเจ้งให้นักเรียนที่สมัครสอบ วมว.รอบเเรก ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ            โดยให้นักเรียน ทำการ Log in เข้าไปที่ http://apply.mwit.ac.th/user/signin.php?md=vmv   เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเอง  หากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะประการใด ติดต่อได้ที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เบอร์โทร. 0-4422-4837 โทรสาร 0-4422-4814 (ในวันเเละเวลาราชการ)   จึงประกาศเเจ้งมาเพื่อทราบ
03 October 2014, 05.02 1315 Hits 0 Ratings