โครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2015)

ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน ณ ...

News Image

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแร

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น. ...

News Image

โครงการ Asia Pacific Conference of Young

ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน ณ ประเทศมาเลเซีย...

News Image

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ (ว

ได้แก่ 1. นายภูเบศร์ นากดี 2. นายชนะ มือขุนทด 3. นางสาวพิมพ์ชนก ศิริครรชิตถาวร ที่สอบผ่านข้อเขียน...

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2559
  กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2559   1.  นักเรียนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฏในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย   2. กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น.  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   3. ให้นักเรียนเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ และน้ำยาลบคำผิดมาใช้ในการสอบ    
20 October 2015, 05.02 1389 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ (วมว.รุ่นที่ 6) ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าทดสอบ ขั้นที่ 2 โครงการผลิตเเพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ (วมว.รุ่นที่ 6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 1. นายภูเบศร์ นากดี 2. นายชนะ มือขุนทด... 3. นางสาวพิมพ์ชนก ศิริครรชิตถาวร ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าทดสอบ ขั้นที่ 2 โครงการผลิตเเพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดประกาศ : http://home.kku.ac.th/admismd/md02_59_l1.pdf ข้อมูลจาก : http://home.kku.ac.th/admismd/  
20 October 2015, 04.00 216 Hits 0 Ratings
โครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2015)
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วมว. รุ่นที่ 6) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้แก่ 1. นายนทีธร นุชกลาง 2. นายสุพัฒนะ แพะขุนทด 3. นายชนะ มือขุนทด... 4. นางสาวธัญชนก ศิริครรชิตถาวร   ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2015) ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย นี้   ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่
07 September 2015, 01.52 391 Hits 0 Ratings
เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
    เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558  เปิดรับสมัคร ทางออนไลน์  https://apply.mwit.ac.th/sus/         ประกาศการรับสมัคร เเละระเบียบการ :  https://goo.gl/AbYXWb           สอบรอบเเรกวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 >> ประกาศผลสอบรอบเเรก 18 ธันวาคม 2558 สอบรอบ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 >> ประกาศผลสอบรอบสอง 19 กุมภาพันธ์ 2559   ติดต่อสอบถามข้อมูล :
13 August 2015, 09.19 8366 Hits 0 Ratings
การทดสอบวัดความความรู้ความสามารถ  (Scholastic Aptitude Test, SAT)
การทดสอบวัดความความรู้ความสามารถ (Scholastic Aptitude Test, SAT)    สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 214 ชั้น 2 เทคโนธานี   การเเต่งกาย : ชุดนักเรียน สิ่งที่ต้องเตรียม... 1. บัตรนักเรียนโครงการ วมว. 2. ดินสอ 2B 3. ยางลบ 4. ปากกาน้ำเงิน หมายเหตุ นักเรียนควรมาก่อนเวลา 15 นาที เพื่อตรวจสอบที่นั่ง
27 July 2015, 03.39 290 Hits 0 Ratings