ค่ายก้าวใหม่...สู่การเป็นนักเรียน วมว.”

ระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤษภาคม ...

เครื่องแบบสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

เครื่องแบบสำหรับนักเรียน โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     1. ชุดนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   2. ชุดสูทรประจำโครงการฯ   3. เสื้อหอพักประจำโครงการฯ   4. เสื...

การเรียกนักเรียนลำดับสำรอง

โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2...

News Image

ค่ายก้าวใหม่...สู่การเป็นนักเรียน วมว.”

ระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2560...

News Image

เครื่องแบบสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

เครื่องแบบสำหรับนักเรียน ...

News Image

ขอแสดงความยินดีกับนายภีศเดช เย็นเสมอ นัก

ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2560...

News Image

การเรียกนักเรียนลำดับสำรอง

โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560...

ประชาสัมพันธ์

“ค่ายก้าวใหม่...สู่การเป็นนักเรียน วมว.” ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการ “ค่ายก้าวใหม่...สู่การเป็นนักเรียน วมว.” สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) รุ่นที่ 10 ศูนย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2560... ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ในวันเเละเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0-4422-4837 | โทรสาร 0-4422-4814 | มือถือ 095-6123344 Website : http://technopolis.sut.ac.th/sus/ | Facebook :
27 April 2017, 02.12 58 Hits 0 Ratings
ขอแสดงความยินดีกับนายภีศเดช เย็นเสมอ นักเรียนในโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 7   นายภีศเดช เย็นเสมอ  นักเรียนในโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2559    ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (International Conference of Young Scientists : ICYS) ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2560   >>ได้รับรางวัล
26 April 2017, 09.17 23 Hits 0 Ratings
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   *** ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2560 ไปประชุมโดยพร้อมเพียงตามวันเเละเวลาดังกล่าว
12 April 2017, 07.56 162 Hits 0 Ratings
การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว.รุ่น10
    การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   กำหนดการ เวลา                             กิจกรรม 08.30 - 09.30  น.
13 March 2017, 08.27 535 Hits 0 Ratings
การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
  การเรียกนักเรียนลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจำปีการศึกษา 2560   ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560     ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    1. Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์  ส่งกลับมายังโครงการ วมว.    - แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์    - แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์     2. ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ มายังโครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)  ในวันและเวลาราชการ ช่องทางในการส่งเอกสาร... Fax 0-4422-4814   หรือ E-mail : scius_sut@sut.ac.th   
23 February 2017, 03.53 3065 Hits 0 Ratings