ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ วมว. มทส. รส.

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับความสำเร็จกับนักเรียนในโครงการฯ ในการคว้ารางวัล 4 รางวัล ในการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)...

ตัวเเทนนักเรียนในโครงการฯ นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 5) เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High Scho

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน ...

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน วมว. ประจำปีการศึกษา 2558

ติดต่อและสอบถามข้อมูล : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition (IMC 2014)

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม ...

News Image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ วมว.

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับความสำเร็จกับนักเรียนในโครงการฯ ในการคว้ารางวัล 4 ราง...

News Image

ตัวเเทนนักเรียนในโครงการฯ นายสรัช ลิ่วศ

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียน...

News Image

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน วมว. ประจำปีการ

ติดต่อและสอบถามข้อมูล : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาว...

News Image

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : Inte

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557...

ประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คว้า 4 เหรียญ จากการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ APCYS 2014
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับความสำเร็จกับนักเรียนในโครงการฯ   ในการคว้ารางวัล 4 รางวัล ในการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)    ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557             นายวิชรัตน์ ทองคลี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วมว.รุ่นที่ 5) รางวัลเหรียญทอง ประเภท Oral presentation
21 August 2014, 04.20 17 Hits 0 Ratings
กิจกรรมการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)    ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน   โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติจากงาน SCiUS Forum ได้เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ นั้น ต่อมาทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญจากเจ้าภาพจัดงาน Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014) ให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการ Asia Pacific
19 August 2014, 09.07 22 Hits 0 Ratings
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน วมว. ประจำปีการศึกษา 2558
                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพื่อร่วมมือดำเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ  เพื่อพัฒนาเป็นฐานกำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
14 August 2014, 03.26 1273 Hits 0 Ratings
ขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมในความสำเร็จของ นายธัมม์ ธรรมวิเศษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7)
      โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมในความสำเร็จของ   นายธัมม์ ธรรมวิเศษ     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7)   สำหรับผลงาน 1 เหรียญเงิน(ประเภทกลุ่มบุคคล) 2 เหรียญทองแดง(ประเภทบุคคล/ทีม) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition (IMC 2014)    ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557  
28 July 2014, 04.43 77 Hits 0 Ratings
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Program at CERN   ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2557     บทความบรรยายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของนักเรียนตัวเเทน      
20 June 2014, 05.18 412 Hits 0 Ratings