เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

21 พฤษภาคม 2562 สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ...

News Image

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

21 พฤษภาคม 2562 สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)...

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
  กิจกรรม  "ค่ายก้าวใหม่...สู่การเป็นนักเรียน วมว." สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 12 คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยปีการศึกษา 2562   กำหนดการ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย Download >>> http://bit.ly/2UtBhEB   กำหนดการ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Download >>> http://bit.ly/2UOYGVX         หมายเหตุ : ในวันที่ 11 พ.ค. 62 ผู้ปกครองโปรดเตรียมเงินมาชำระค่าเบ็ดเตล็ดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชั้น
23 April 2019, 09.49 255 Hits 0 Ratings
กิจกรรมปฐมนิเทศ และการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
  เเจ้งนักเรียนโครงการ วมว. คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่นที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  เรื่อง กิจกรรมปฐมนิเทศ และการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 - นัดหมายเวลา 07.00 น. ณ โดม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย - การเเต่งกาย : นักเรียนชั้น ม. 4 ชุดนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย - สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
22 April 2019, 06.06 426 Hits 0 Ratings
การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว.ปีการศึกษา 2562
  การมอบตัวและทำสัญญา การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562        การมอบตัว  (สำหรับคู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)    วันที่ 17 มีนาคม 2562   เวลา 13.00 - 16.30 น.    ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย       กำหนดการ    - เวลา 13.00-14.00 น.  รับมอบตัวนักเรียน ณ หอประชุม 90
13 March 2019, 00.00 2848 Hits 0 Ratings
แนวทางการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
  แนวทางการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน“โครงการ วมว. ระยะที่ 2” รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2562   1) กรอกแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 2” รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนจะสามารถดูได้เฉพาะคะแนนของตนเอง คะแนนสูงสุด -ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชา   2) ส่งแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ รอบสอง ไปยังโครงการ วมว. E-mail : scius_sut@sut.ac.th หรือนำมาส่งด้วยตัวเองที่  สำนักงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)
28 February 2019, 08.50 114 Hits 0 Ratings
การเรียกลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจำปีการศึกษา 2562   ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ส่งกลับมายังโครงการ วมว.  E-Mail : scius_sut@sut.ac.th   1) โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  >>>>การเรียกลำดับสำรอง  http://bit.ly/2GyG9EP แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>> goo.gl/3h3h7t แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>> goo.gl/pCHvWp     2) โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  >>>>การเรียกลำดับสำรอง http://bit.ly/2Pmuyv1 - แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
23 February 2019, 00.00 6771 Hits 0 Ratings