News Image

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว.

ประจำปีการศึกษา 2558...

News Image

การประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

...

ประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วมว.
      เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
24 February 2015, 05.03 148 Hits 0 Ratings
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
      ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี   (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)      Downloadประกาศ >>> http://goo.gl/VJpnzG      Downloadรายชื่อนักเรียน >>>http://goo.gl/6RhYYc      Download แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>>http://goo.gl/jrqKQa     Download แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ http://goo.gl/O17ASJ    
24 February 2015, 03.44 1717 Hits 0 Ratings
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ    นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 (วมว.รุ่นที่ 5)    ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ (International Conference of Young Scientists : ICYS) ครั้งที่ 22  ณ เมืองอิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี        ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ทาง Facebook ของทางโครงการฯ    
06 February 2015, 03.44 406 Hits 0 Ratings
ตรวจสอบรายชื่อ และที่นั่งสอบ สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.รอบ 2
  อย่าลืม!!! ตรวจสอบรายชื่อ และที่นั่งสอบ    (เพื่อสะดวกรวดเร็วในการรายงานตัวเพื่อเข้าสอบ ควรจำลำดับที่ หรือโซนที่นั่งสอบ) ผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.รอบ 2  ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2558  ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  ทางโครการฯ ขอเเนะนำให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนเผื่อเวลาในการมาสอบ ควรมาถึงสถานที่สอบภายในเวลา 7.30 น. เนื่องจากในวันที่ 24 มกราคม 2558  จะมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาพยาบาล ของทางมหาวิทยาลัย ในอาคารเดียวกันอาจจะทำให้การจราจรหนาเเน่น   ***
21 January 2015, 08.59 1324 Hits 0 Ratings
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558 จากเดิม อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี  เปลี่ยนเป็น อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ 1(ห้อง 1500)     กำหนดการการสอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา     หมายเหตุ : ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม
19 January 2015, 08.49 343 Hits 0 Ratings