กิจกรรม "4th SCiUS Forum"

    ด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ได้กำหนดจัดกิจกรรม  "4th SCiUS Forum" ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา     - โครงการกิจกรรม "4th SCiUS Forum"   - กำหนดการกิจกรรม "4th SCiUS Forum"   - แบบฟอร์มการเขียน Extended Abstract       โดยส่งที่ E-Mail : Malee@sut.ac.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557   - แบบฟอร์มบทคัดย่อ โครงงานวิทยาศาสตร์       &...

สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2557

             กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 และผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2557 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมต่างๆของประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังได้ศึกษาด้านสังคมเเละวัฒนธรรมของอังกฤษ โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ...

News Image

ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบ 2 ในการเข้าเป็นน

  ...

News Image

กิจกรรม "4th SCiUS Forum"

...

News Image

สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร

...

ประชาสัมพันธ์

สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2557
             กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 และผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2557 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมต่างๆของประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังได้ศึกษาด้านสังคมเเละวัฒนธรรมของอังกฤษ โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เเล้วเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มีความคิดสร้างสรรค์เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับการเรียนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการดำรงชีวิตประจำวัน      
27 March 2014, 07.12 89 Hits 0 Ratings
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  วันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. รายงานตัว ณ ห้องคณิต พุทธิรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   ให้ผู้ปกครองและนักเรียน มารายงานตัวและมอบตัวทำสัญญากับทางโครงการฯ  พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ   เอกสารที่ต้องเตรียมมา 1. บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมสำเนา (รับรองสำเนา) 2. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริงและสำเนา จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา และนักเรียน จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2
18 March 2014, 04.08 183 Hits 0 Ratings
แบบฟอร์มยืนยันการสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
      หากมีข้อสงสัยในการสละสิทธิ์ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-224837 (ในวันและเวลาราชการ) โดยส่งเอกสารทางโทรสาร 044-224814  
17 March 2014, 07.46 165 Hits 0 Ratings
กิจกรรมงานเลี้ยงอำลานักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) รุ่นที่ 4
กิจกรรมงานเลี้ยงอำลานักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) รุ่นที่ 4 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางโครงการฯได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนรุ่นที่ 4 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความประทับใจ เเละความสนุกสนาน สำหรับในปีนี้นักเรียนในโครงการสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 29 คน    
13 March 2014, 04.21 132 Hits 0 Ratings
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบ 2  ในการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบ 2   ในการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์(วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ประจำปีการศึกษา 2557     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง                    
11 March 2014, 01.46 1532 Hits 0 Ratings