กิจกรรม “5th SCiUS Forum”

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558...

News Image

กิจกรรม “5th SCiUS Forum”

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ...

News Image

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว.

ปีการศึกษา 2558...

News Image

กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิท

ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค. 2558...

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2558     วันที่้ 5-6 พ.ค. 58    กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน วมว.รุ่นที่ 8 วันที่ 7-8 พ.ค. 58    กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานด้านวิชาการสำหรับนักเรียน วมว.รุ่นที่ 8 วันที่ 7-9 พ.ค. 58    กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ วมว.มทส.รส. ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 พ.ค.
24 March 2015, 06.55 118 Hits 0 Ratings
กิจกรรม  “5th SCiUS Forum”
  กิจกรรม  “5th SCiUS Forum”   ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา           ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0-4422-4837 (ในวันเเละเวลาราชการ) Facebook : https://www.facebook.com/scius.sut website : http://technopolis.sut.ac.th/sus/  
24 March 2015, 04.46 86 Hits 0 Ratings
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วมว.
      เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
24 February 2015, 05.03 349 Hits 0 Ratings
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
      ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี   (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)      Downloadประกาศ >>> http://goo.gl/VJpnzG      Downloadรายชื่อนักเรียน >>>http://goo.gl/6RhYYc      Download แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>>http://goo.gl/jrqKQa     Download แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>> http://goo.gl/PudmBv          
24 February 2015, 03.44 2884 Hits 0 Ratings
Download เอกสารกำหนดการ และแบบยืนยันการเข้าสอบรอบ 2 ปีการศึกษา 2558
    การสอบคัดเลือกรอบ 2   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   1. โปรดยืนยันการเข้าสอบคัดเลือกรอบ 2  โดยแจ้งทางโทรศัพท์ 0-4422-4837 หรือกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-4422-4814 ระบุหัวกระดาษถึงโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น.   2. กำหนดการสอบคัดเลือกรอบ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม
15 January 2015, 08.15 832 Hits 0 Ratings