กิจกรรม “5th SCiUS Forum”

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558...

News Image

กิจกรรม “5th SCiUS Forum”

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ...

News Image

Download เอกสารการประกาศผลสอบคัดเลือกนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เม.ย. 58...

News Image

กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิท

ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค. 2558...

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2558   วันจันทร์ ที่่ 4 พ.ค. 58      นักเรียน วมว.รุ่นที่ 8  รายงานตัวเข้าหอพักเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  ณ หอพักสุรนิเวศ14 B (หมายเหตุ : โครงการฯ จะทำการจับฉลากห้องพักขอให้นักเรียนมารายงานตัวตามวันเเละเวลาดังกล่าว) วันที่่ 5-6 พ.ค. 58    
24 March 2015, 06.55 414 Hits 0 Ratings
กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 5
  กิจกรรม  “5th SCiUS Forum”   ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก 11 โรงเรียนคู่มหาวิทยาลัย ได้แก่   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 March 2015, 04.46 325 Hits 0 Ratings
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วมว.
      เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
24 February 2015, 05.03 409 Hits 0 Ratings
Download เอกสารการประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
      ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี   (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)      Downloadประกาศ >>> http://goo.gl/VJpnzG      Downloadรายชื่อนักเรียน >>>http://goo.gl/6RhYYc      Download แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>>http://goo.gl/jrqKQa     Download แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>> http://goo.gl/PudmBv          
24 February 2015, 03.44 3232 Hits 0 Ratings
กิจกรรมการเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)    ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน   โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติจากงาน SCiUS Forum ได้เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ นั้น ต่อมาทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญจากเจ้าภาพจัดงาน Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014) ให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการ Asia Pacific
19 August 2014, 09.07 64 Hits 0 Ratings