กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน > ระดับนานาชาติ


ระดับนานาชาติ

             โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนและมีการเรียนการสอนระดับมาตรฐานโลก และให้นักเรียนมีโอกาสสัมผัสกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี พบปะนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศและบุคคลต่างๆเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และเพื่อโอกาสในการขอทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทางโครงการ วมว. จึงได้แสวงหาความร่วมมือ ตลอดจนการทัศนศึกษา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเชิญบุคลากร ครู นักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตลอดจนติดต่อฝ่ายรับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างสถานศึกษาที่ได้มีความร่วมมือ ได้แก่

- Kolmogorov School of Moscow State University (MSU) ของ Moscow State University, ประเทศรัสเซีย

- Lyceum Physical - Technical High School (PTHS) ของ Russian Academy of Science, ประเทศรัสเซีย

- IntellectualSchool  ของ Moscow  Department of Education, ประเทศรัสเซีย

- RitsumeikanSenior High School, ประเทศญี่ปุ่น

- ShizuokaKita High School, ประเทศญี่ปุ่น

  • - KoreaScience Academy (KSA) ของ Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), ประเทศเกาหลีใต้