ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ วมว. ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1"

โครงการห้องเรียนวิทยาศาตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ วมว.รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
▶️นายศิวกร ดังกลาง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
▶️นายพชรพล พระฉาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
▶️นายสาริน ศิลปชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 
ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1" พร้อมโล่และเงินรางวัล 4,500 บาท 
ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผู้สมัครทั้งสิ้น 150 ทีม 
 
ทั้งนี้นายศิวกร ดังกลาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการตอบปัญหารอบที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท