การเเข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดปลอดภัย

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 9
 
นายณพวุฒิ  ศาสตร์สูงเนิน  เเละนายคณิศร  คุปต์หิรัณย์  
อาจารย์ผู้ควบคุมการเข้าเเข่งขัน อาจารย์สุพิศชัย  สีวันทา อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.5/2
 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 
การเเข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดปลอดภัย และการใช้พลังงานทดเเทน
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 นครราชสีมา