กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน > ระดับชาติ


ระดับชาติ

ผลงานนักเรียนและตัวอย่างกิจกรรมที่สำคัญ
      นักเรียนทั้งหมดในโครงการ วมว. จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยที่มากกว่า 3.5 และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดนักเรียนบางส่วนเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากระดับปริญญาตรีและมีความมุ่งมั่นถึงระดับปริญญาเอก บางส่วนเรียนต่อในสายแพทย์ศาสตร์และสาขาวิชาใกล้เคียง
      ผลงานและกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การได้รับคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการ, การเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์, การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ และทัศนศึกษายังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น
            - ร้อยละ 65 ของนักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1และร้อยละ 80 ของนักเรียนในโครงการฯ
              ที่ผ่านการอบรมในค่าย1ได้ผ่านเข้าค่าย2
            - การได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2552
              (รางวัล: เหรียญทองแดง 6 เหรียญในปีการศึกษา 2552)
            - การได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2553
              (รางวัล: เหรียญเงิน 3 เหรียญเหรียญทองแดง 9 เหรียญ)
            - การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ “Shanghai International Youth Science & Technology Expo2010”
              ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รางวัล : Good Presentation Award)
            - การเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  ในงาน “The 8th RITS Super Science Fair 2010”ณ ประเทศญี่ปุ่น
            - การเข้าร่วมกิจกรรมFollow me “ภารกิจเด็กวิทย์ ตามติดรัฐมนตรี”
                  ปีการศึกษา 2552 ณ ประเทศอังกฤษ
                  ปีการศึกษา 2553 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
            - การทัศนศึกษาโรงเรียนวิทยาศาตร์และศึกษาวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ
                  ปีการศึกษา 2552 ณ ประเทศเกาหลีใต้
                  ปีการศึกษา 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น
            - การเข้าร่วมการแข่งขันในงาน “The 5th International Young Inventors Project Olympiad” ปีการศึกษา 2554 ณ ประเทศจอร์เจีย
                  (รางวัล: เหรียญทอง)
            - การเข้าร่วมการแข่งขันในงานSingapore International Science Challenge (SISC 2011)  ปีการศึกษา 2554 ณ ประเทศสิงคโปร์