ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ การสอบคัดเลือกโครงการ วมว.รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 

การสอบคัดเลือกโครงการ วมว.รอบ 2  ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และคู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 ณ  อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-----------------------***----------------------------
 
เเจ้งนักเรียนผู้เข้าสอบคัดเลือกโครงการ วมว.รอบ 2  ประจำปีการศึกษา 2561
โปรดตรวจสอบข้อมูล และสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบดังนี้
1. ตรวจสอบที่นั่งสอบ รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ  และห้องสอบ >>>> goo.gl/mt3h9o
2. แผนผังห้องสอบ >>> goo.gl/v445rz (รวมทุกห้องสอบ)
- แผนผังที่นั่งสอบห้องวิทยพัฒน์  >>> goo.gl/zUBCEf
- แผนผังที่นั่งสอบห้อง 3101  >>> goo.gl/xKb2se
- แผนผังที่นั่งสอบห้อง 3102  >>> goo.gl/Leuxje
3. แผนผังการเดินทาง >>>  goo.gl/ALscDq
5. สำหรับนักเรียนที่มีโรคประจำตัวขอให้เตรียมยาประจำตัวมาด้วย
6. อุปกรณ์เครื่องเขียน ***ไม่ต้องเตรียมมา ทางโครงการฯเตรียมไว้ให้เเล้ว
 
กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง
1.1 การรายงานตัว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องมารายงานตัวในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2561 
เวลา 07.30 – 08.30 น. บริเวณหน้าห้องสอบวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
(ขอให้นักเรียนตรวจสอบเลขที่นั่งสอบมาก่อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน)
 
1.2 กำหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง  
Download กำหนดการสอบ >>> goo.gl/zvsDRT 
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
09.00 – 10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ I
10.00 – 12.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ II
13.00 – 15.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ
------------------------------------------------
วันอาทิตย์ 7 มกราคม 2561
09.00 – 10.00 น. วิทยาศาสตร์ I
10.00 – 12.00 น. วิทยาศาสตร์ II
13.00 – 16.00 น. ทักษะทางวิทยาศาสตร์
 
หมายเหตุ : 
1. อาหารกลางวันของนักเรียน ทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้
2. ให้นักเรียนนำสลีปการชำระเงินมารับใบเสร็จหลังสอบวิชาสุดท้ายเสร็จในวันที่ 6 ม.ค. 61
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล : 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ : 0 4422 4837 | โทรสาร : 0 4422 4814 | โทรศัพท์มือถือ : 095-6123344  
Website : http://technopolis.sut.ac.th/sus/
Facebook : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มทส.
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it