ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรอบ2 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ประจำปีการศึกษา 2561
 
[ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ]
 
 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  >>  goo.gl/NCwExP
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย >>  goo.gl/XuQCEn   
(ลำดับจริง  60 คน เเละลำดับสำรอง 90 คน)
 
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  >>  goo.gl/B3R7Jy  
(ลำดับจริง  30 คน เเละลำดับสำรอง 66 คน)
 
2. กำหนดการรายงานตัว และมอบตัว >> goo.gl/8H6dKZ
 
3. สถานที่ยื่นเอกสารและดูคะแนนสอบรอบสอง >> goo.gl/fZhqiD 
 
4. หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 >> goo.gl/iL5w9A
 
5. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถศึกษาสัญญามอบตัว และเกณฑ์การศึกษาภายใต้โครงการฯ >> goo.gl/cbsrKF  (โปรดศึกษาก่อนทำการยืนยันสิทธิ์)
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
1. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถ Download เอกสารรายงานตัว รายละเอียดดังนี้ 
(นักเรียนไม่ต้องโทรศัพท์มาเพื่อยืนยันสิทธิ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
 
- แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>> goo.gl/DLvneG 
 
- แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์  >>> goo.gl/e3aDNn 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์   
 
- แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>> goo.gl/XXe5XQ
 
- แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์  >>> goo.gl/D653ik
 
 
*** โปรดเเนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ เเละสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาพร้อมเอกสาร
 
2. สามารถส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์  ได้ทางช่องทางดังนี้  
 
   - โทรสาร หมายเลข 0-4422-4814
 
   - E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
   - หรือมาส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ในวันและเวลาราชการ)
 
 
ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561
  
 
โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  >>> goo.gl/mE6FaU 
โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์ >>> goo.gl/cJXKHN
 
***หากนักเรียนที่ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เเล้ว และในเวลา 18.00 น.
ยังไม่ขึ้นรายชื่อนักเรียนให้นักเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-4837 ในวันถัดไป
 
3. หากไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งเเต่วันที่ 9 -  23 กุมภาพันธ์ 2561 (ภายในเวลา 16.30 น.)  ถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ
 
4. สำหรับนักเรียนลำดับสำรอง "ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์" หากมีการสละสิทธิ์ของนักเรียนลำดับจริง
ทางโครงการฯจะเป็นผู้ติดต่อนักเรียนตามลำดับที่ประกาศไว้
 
 
แนวทางการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561
 
1) กรอกแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) โดยนักเรียนจะสามารถดูได้เฉพาะคะแนนของตนเอง คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชา
 
2) ส่งแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ รอบสอง ไปยังมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบคัดเลือกรอบสอง
ทางโทรสาร 0-4422-4814 หรือ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
(รายละเอียดช่องทางในการยื่นคำขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง และสถานที่ดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง คลิกที่นี่)               
 
3) มหาวิทยาลัยจะรับแบบฟอร์มขอดูคะแนนฯ ที่กรอกข้อมูลและมีลายเซ็นของผู้สอบคัดเลือก และผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วันที่ประกาศผล
จนถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.และสามารถมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองได้ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยที่ยื่นแบบฟอร์มขอดูคะแนนฯ ไว้ (ในเวลาราชการ)
 
** การดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ รอบสอง ผู้สอบคัดเลือกจะต้องมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครอง
โดยจะต้องนำบัตรประชาชนของผู้สอบคัดเลือก และผู้ปกครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย**
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
1. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4837  
โทรสาร 0-4422-4814  
โทรศัพท์มือถือ 095-6123344  
Website : http://technopolis.sut.ac.th/sus/
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
2. โรงเรียนสุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-5241-6
โทรสาร 0-4422-5240
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it