ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

หลักสูตรที่เปิดอบรม


TN01 001 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมด้วย Design Thinking (Innovation & Design Thinking)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 109/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น 

Read more

TN01 002 การพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas (Business Model Development)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 61/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "กา

Read more

TN01 003 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Finance for Non-Finance)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 99/150

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็

Read more

TN01 004 การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจและการตั้งราคา (Cost and Price Analysis for Decision Making)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 85/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็

Read more

TN01 005 เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่อย่างมืออาชีพ (Entrepreneurial Thought and Action)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 93/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63)   >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่ (Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็

Read more

TN01 006 ระดมทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Start Up Fundraising)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 23/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็

Read more

TN01 007 สร้างแบรนด์อย่างมีสติในยุค 5G (Branding 5G)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 62/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การ

Read more

TN02 001 เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Customer Insight)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 66/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า (Sales and Customer Service Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเ

Read more

TN02 002 นักขายขั้นเทพ (Professional Sale Skills)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 79/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า (Sales and Customer Service Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม 

Read more

TN02 003 เคล็ด (ไม่) ลับ กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing Strategy in Action)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 63/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า (Sales and Customer Service Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเ

Read more

TN02 004 การบริการเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Service Provider)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 28/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า (Sales and Customer Service Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หร

Read more

TN03 001 ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Business Intelligence for Digital Transformation)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 29/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<< #วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็

Read more

TN03 002 การจินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Visualization)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 31/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็

Read more

TN03 003 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจด้วยเอ็กซ์เซลขั้นสูงและภาษาไพธอน (Business Insights Analytics by Advanced Excel and Python)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 110/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<< #วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64     กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรื

Read more

TN03 004 หลักการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Artificial Intelligence for Data Analytics)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 98/150

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะ

Read more

TN03 005 ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 21/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Sills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.นิศาชล จำนงศรี   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "กา

Read more

TN03 006 แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Architecture and Analytics Platform)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 42/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น&nb

Read more

TN04 001 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับประชาชนทั่วไป (Cyber Security for General Public)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 28/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม&nb

Read more

TN04 002 ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Introduction to Cyber Security)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 36/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบร

Read more

TN05 003 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เบื้องต้น (Introduction to User Experience Design)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 39/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมั

Read more

TN06 001 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Python programming 101)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 180/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มี

Read more

TN06 002 พื้นฐานการประกอบและควบคุมโดรนบินอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ (Drone Maker 101)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 64/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มี

Read more

TN06 003 หุ่นยนต์เบื้องต้นสำหรับงานโรงงานอัจฉริยะ (Introduction to Autonomous Ground Vehicle (AGV) Robotics for Smart Factory)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 84/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มี

Read more

TN06 004 การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับหุ่นยนต์ (Introduction to Machine Learning for Robotics)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 88/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มี

Read more

TN07 001 พื้นฐานการควบคุมรูปร่าง ขนาด และค่าเผื่อเชิงเรขาคณิต (Fundamentals of Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T))

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 46/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent System Skills)<< #วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบร

Read more

TN07 002 การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M: Intelligence Machine Control)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 72/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent System Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ วิชัย ศรีสุรักษ์      #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64     กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม&n

Read more

TN07 003 การวัดและวิเคราะห์ค่าความหนา และค่าทางไฟฟ้าจำเพาะ ของวัสดุฟิล์มบางนาโนที่ใช้ในงานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Accuracy and precision technology)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 12/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent System Skills)<< #วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีส

Read more

TN09 002 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบการผลิต (Internet of Things for Manufacturing System)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 60/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64      กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผ

Read more

TN09 004 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการผลิตขั้นสูงและการวางแผน (Simulation for Advance Manufacturing and Planning)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 50/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีส

Read more

TN09 005 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการผลิตแบบลีน (Simulation for Lean Manufacturing)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 54/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีส

Read more

TN09 006 แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบการผลิต (IoT Approaches to Manufacturing System)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 44/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64      กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อ

Read more

TN09 007 การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 76/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน      #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื

Read more

TN08 007 การออกแบบทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม (Economic and socially sustainable design for industry)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 9/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้

Read more

TN08 008 การจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน (Technology for sustainability management)

 • 12 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 • SUT X-Lane
 • 13/100

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี63) >>ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์   #เปิดอบรม 4 รอบเท่านั้น // เดือน กรกฎาคม 64 // เดือน สิงหาคม 64 // เดือน กันยายน 64 // เดือน ตุลาคม 64   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผ

Read more

หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์) วันที่ 30 ตุลาคม 2564

 • 30 ต.ค. 2564
 • Online
 • 17/100

เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์)"   >>วันที่จัดอบรม : วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 - 12.30 น.  >>สถานที่จัดอบรม : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM >>เปิดให้ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2564 >>ค่าสมัครอบรม : 250 บาท >>รับจำนวน : 100 คน/รุ่น   ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเ

Read more

หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์) วันที่ 30 ตุลาคม 2564

 • 30 ต.ค. 2564
 • Online
 • 8/50

หมายเหตุ : หากมีผู้สมัครไม่ถึง 80% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า   เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์)   >>วันที่จัดอบรม : วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.  >>สถานที่จัดอบรม : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM >>เปิดให้ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2564 >>ค่าสมัครอบรม : 450 บาท

Read more