ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN01 002 การพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas (Business Model Development)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 23/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<<

#วิทยากร: อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN01 002 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย เทวฤทธิ์ คิดการ
 2. นาย ภานุพงศ์ วชิรพุทธิ์
 3. นางสาว ณัฐชรีญา จำนงค์
 4. นาย สุรชัย สียุยาง
 5. นางสาว ชนษร เกมะยุรา
    TN01 002 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย กิตติพิชญ์ มนต์ขลัง
 2. นาย ศุภกิต รื่นเริง
 3. นางสาว อดิภา ทิพรส
 4. นาย อังกูร สุทธสุวรรณ
 5. นาย สิรวิชญ์ ตรีรัตนธำรง
 6. นาย ธิติภูมิ เรือนพันธ์
 7. นางสาว ลักษมี โขมโนทัย
     TN01 002 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นางสาว แก้วกานดา ชฎาทอง
 2. นางสาว ธัญลักษณ์ ชูหาด
 3. นางสาว พัชรี ขอหมั่นกลาง
 4. นาย อนุวัตร นิ่มน้อย


สถานที่

SUT X-Lane