ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN01 010 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (Introduction for Product Development and Design)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 9/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<<

#วิทยากร: อาจารย์ ดร.นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

     TN01 010 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นางสาว กนกวรรณ จินดาเงิน
    TN01 010 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นางสาว ณัฐชรีญา จำนงค์
 2. นาย พิพิธสรา แตงเรือง
 3. นาย พงศธร เพชรสุวรรณ
    TN01 010 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย สุรชัย สียุยาง
 2. นางสาว กตวรรณ จิตราวรญากุล
 3. นางสาว แว่นแก้ว ชัยอาราม
 4. นาย จิรายุส ไพรสมพงษ์


สถานที่

SUT X-Lane