ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN02 003 เคล็ด (ไม่) ลับ กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing Strategy in Action)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 24/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า (Sales and Customer Service Skills)<<

#วิทยากร: อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN02 003 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย ศุภกิต รื่นเริง
    TN02 003 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นางสาว ภัทรมน สิมมา
 2. นางสาว ณัฐชรีญา จำนงค์
 3. นางสาว เมทิกา ฉัตรเชาวพ้อง
 4. นาย สุรชัย สียุยาง
 5. นาย อังกูร สุทธสุวรรฯ
 6. นางสาว อรพรรณ เจียมรัมย์
 7. นาย กานต์ อุทัยศรี
 8. นาย วิรัตน์ มุขแจ้ง
 9. นางสาว เบญจมาศ สิ่งไธสง
 10. นางสาว วรดี อ่วมเจริญ
 11. นางสาว ธัญลักษณ์ ชูหาด
 12. นาง นนทิยา ชูสงค์
 13. นางสาว มนธิดา สมหวัง
    TN02 003 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นางสาว อารยา หมอไทย
 2. นาย ฐิติพงศ์ มีสิทธิ์
 3. นางสาว เบญจรัตน์ บูรพาเจตรักษ์


สถานที่

SUT X-Lane