ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN03 002 การจินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Visualization)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 31/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<<

#วิทยากร: อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN03 002 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 2. นาย วรรธนันท์ จันทร์หอม
 3. นางสาว ชุติกาญจน์ จองวิจิตรกุล
 4. นาย จิตติศักดิ์ คำตัน
 5. นางสาว กรองทอง สุรินทร์
 6. นาย ภานุพงศ์ วชิรพุทธิ์
 7. นาย กีรติ ประกอบ
 8. นางสาว เมทิกา ฉัตรเชาวพ้อง
    TN03 002 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย ภูวดล เดชารัมย์
 2. นาย นภัทร​วัฒน์​ ตันติธนวาณิชย์​
 3. นาย ระพีพรรฒ พรหมลัทธิ์
 4. นางสาว พัชรี ขอหมั่นกลาง
 5. นาย อนันต์ กรึกกระโทก
 6. นางสาว อรรัมภา เทพแดง
 7. นางสาว ปิยะดา เลาะสันเทียะ
 8. นาย ทศพล อิฐรัตน์
 9. นางสาว กุลธิดา ผาดไธสง
 10. นางสาว วณิษา พันธุ์พุฒ
 11. นาย ถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ
    TN03 002 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นางสาว แก้วกานดา ชฎาทอง
 2. นาย จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
 3. นาย สุรยุทธ์ หมวดโคดสูง
 4. นางสาว กาญจนา ทิพวงค์
 5. นาย ฉัตราวุธ สุขเฉลิม
 6. นาย สัญชัย ธรรมโหร
 7. น.ส. ศศิธร พ่วงแจงงาม
 8. นาย ชาตรี เนินพลับ


สถานที่

SUT X-Lane