ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN05 014 การออกแบบงานนำเสนอและนิทรรศการแบบสามมิติด้วยโปรแกรม Sketch-up 3D (3D Visual Presentation and Exhibition Design with Sketch-up 3D)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 10/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media Skills)<<

วิทยากร อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN05 014 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย อภิชาติ อ่างรัมย์
    TN05 014 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย กิตติธร กิจจนศิริ
 2. นางสาว วิจิตรา แสนโคตร
 3. นาย ชัยวัฒน์ คงสุขวิวัฒน์
    TN05 014 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย ศุภกิต รื่นเริง
 2. นาย กีรติ ประกอบ
 3. นาย ตรีรัฐ สัจจา
 4. นางสาว วิภาดา ศรีอุทธา
 5. นางสาว พรหมพร โชติธนชัยสุธี
 6. นาย อนวัช พัฒนาภรณ์


สถานที่

SUT X-Lane