ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN09 002 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบการผลิต (Internet of Things for Manufacturing System)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 37/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<<

#วิทยากร: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN09 002 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย กานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 2. นาย ภูธเนศ เพ็งพันธ์
 3. นางสาว ณัฏฐิกา สุขสิงห์
 4. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 5. นาย ณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ
 6. นาย กิตติพิชญ์ มนต์ขลัง
 7. นาย โซเฟียน มามะ
 8. นางสาว แก้วกานดา ชฎาทอง
 9. นางสาว มินตรา รัตนปรากฏ
 10. นาย สิรวิชญ์ ตรีรัตนธำรง
 11. นาย พิสิษฐ์ สมัตถะ
    TN09 002 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นางสาว จีรวรรณ หอมจันทร์
 2. นางสาว วริศรา ปราบจะบก
 3. นางสาว มนัญชยา ถาวรสวัสดิ์
 4. นาย วุฒิพงศ์ วิมลพัชร
 5. นาย ชูเกียรติ ปันตา
 6. นาย เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข
 7. นาย กัมพล วาทินชัย
 8. นาย กฤติพงศ์ พฤกษาศรี
 9. นาย รัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ
 10. นางสาว ขวัญจิรา พันธุเกตุ
 11. นาย เนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา
 12. นาย อนุวัตร นิ่มน้อย
    TN09 002 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นางสาว เมตตา สันกลาง
 2. นาย ยศกร ตันเฮง


สถานที่

SUT X-Lane