ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN10 006 เทคโนโลยีการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม : โรงงานผลิตพืช (Crop Prouction Technology under Controlled Environment : Plant Factory)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 16/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักกษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm skills)<<

#วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN10 006 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย ประภวิษณุ์ พิกุลนอก
 2. นาย จักรี จินตวัฒนกุล
 3. นาง พิมลพรรณ กุลด้วง
 4. นางสาว จิรนันท์ โพธิ์ปานพะเนา
 5. นาย ธนพัฒน์ ถิ่นมาบแค
    TN10 006 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย วงศกร ฤาวงษ์
 2. นาย เหรียญทอง คีรีวงษ์
 3. นาย อภิชาติ อ่างรัมย์
 4. นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา
 5. นาย ณัฐพงษ์ วินิจสุมานนท์
 6. นาย สมพงษ์ ศรีทอง​
 7. นาย อนุวัตร นิ่มน้อย
    TN10 006 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย ศุภกิต รื่นเริง
 2. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 3. นาย ชูเกียรติ ปันตา
 4. นาย พิพิธสรา แตงเรือง


สถานที่

SUT X-Lane