ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN11 004 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยต้านปรสิต : น้ำยาล้างผักผลไม้สารสกัดออร์กานิคจากเมล็ดมะละกอ (Antiparasities Thai Herbs Product : Vegetables and Fruits Organic Gradient Extract Cleanser from Papaya Seed)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 10/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry skills)<<

#วิทยากร รองศาสตราจารย์ พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN11 004 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย ณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ
 2. นางสาว วิสาขา ด้วงคำจันทร์
 3. นาย เดชศักดา มุสาเหม
 4. นางสาว ศุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์
 5. นางสาว ญาธิดา พรมพันใจ
 6. นาย พงษ์ไทย ชาลีผล
    TN11 004 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย จิรสิน อ่วมวงษ์
 2. นางสาว ผาสุข พฤฒิศาสตร์
    TN11 004 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย กิตติศักดิ์ ยืนสุข
 2. ดร. อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว


สถานที่

SUT X-Lane