ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN14 002 การส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ในผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล (Older adult Health Promoting in New Normal Era for Nurses)

  • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
  • SUT X-Lane
  • 4/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (Healthcare and Medical skills)<<

#วิทยากร อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

  • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN14 002 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

  1. นางสาว วัฒน์ฐนันท์ วงค์สวัสดิ์
    TN14 002 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
  1. นางสาว ผาสุข พฤฒิศาสตร์
    TN14 002 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
  1. ดร. อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว


สถานที่

SUT X-Lane