ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN14 004 การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก (กัญชาและภูมิปัญญาไทย) (Complementary and Alternative approach for Healthcare)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 12/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (Healthcare and Medical skills)<<

#วิทยากร อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN14 004 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย ประภวิษณุ์ พิกุลนอก
 2. นาย สิรภพ นามศิริพงศ์พันธุ์
 3. นาย จักรี จินตวัฒนกุล
 4. นางสาว สุทธิดา ปูชี
 5. นางสาว วัฒน์ฐนันท์ วงค์สวัสดิ์
 6. นาย เดชศักดา มุสาเหม
    TN14 004 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย อภิชาติ อ่างรัมย์
 2. นางสาว จิรนันท์ โพธิ์ปานพะเนา
 3. นางสาว สุพีชา อัศวพิสิฐกุล
    TN14 004 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นางสาว ผาสุข พฤฒิศาสตร์


สถานที่

SUT X-Lane