ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN15 001 พื้นฐานนิรภัยการบินสำหรับโดรน (Basics of Aviation Safety for Drone)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 12/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle Systems skills)<<

#วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ และคณะผู้สอนจาก DTI-UTC

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN15 001 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นางสาว ชลิตา ค่ากระโทก
 2. นาย ณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ
 3. นาย บุณพจน์ นทีศิริ
 4. นาย ทิพยา พินิจ
 5. นาย ฐิติพงศ์ รุ่งประเสริฐ
    TN15 001 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย สราวุธ ขมินธกูล
 2. นาย ทิวัตถ์ คำมาก
 3. นาย ธนากร ปัญญาฤดีพร
 4. นาย กมล นาคชุ่ม
 5. นาย ภคเดช ภัควันต์
 6. ร.ต. ชลัทธสร สิริภัทท์


สถานที่

SUT X-Lane