• หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

  อ่านต่อ . . .
 • ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 6/2562

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 8/2562

  อ่านต่อ . . .
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 2

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กเพื่อการส่งออก”

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 2

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “ก้าวทันโลกแห่งการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและการแก้ปัญหางานหล่อด้วยเทคโนโลยีซอฟแวร์”

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชีวมวล

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวปฏิบัติและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้ เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ

  อ่านต่อ . . .
 • อบรม Machine Vision Application using LabVIEW and Raspberry PI

  อ่านต่อ . . .
 • หลักสูตร "การออกแบบและการบริหารจัดการน้ำเพื่อพืชเศรษฐกิจ" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1"

  อ่านต่อ . . .
 • ส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2563

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานอาหารสู่สากร (Primary GMP)

  อ่านต่อ . . .
 • หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการ การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทรัพย์สินทางปัญญา (IP 2 Prototype)

  อ่านต่อ . . .
 • ตารางการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ปี 2562

  อ่านต่อ . . .
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ่านต่อ . . .
 • สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ มีไลน์แล้ว สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เข้าร่วมรับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .