• หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านธุรกิจไก่เนื้อ (ไก่โคราช) แบบครบวงจร"

  อ่านต่อ . . .
 • เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตัวเอง (แบบได้มาตราฐาน)

  อ่านต่อ . . .
 • มทส. แพลตฟอร์ม “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต” Upskill – Reskill

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  อ่านต่อ . . .
 • รับสมัครลูกจ้างภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  อ่านต่อ . . .
 • งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (April Series 2020)

  อ่านต่อ . . .
 • THE 7TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” ประจำปี พ.ศ. 2563

  อ่านต่อ . . .
 • อบหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ด้วยเครื่อง ICP-MS

  อ่านต่อ . . .
 • หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชีวมวล

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ . . .
 • ตารางการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ปี 2562

  อ่านต่อ . . .
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ่านต่อ . . .
 • สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ มีไลน์แล้ว สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .