• ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1/2563

  อ่านต่อ . . .
 • ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ด้วยเครื่อง ICP-MS

  อ่านต่อ . . .
 • เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563

  อ่านต่อ . . .
 • หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชีวมวล

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • หลักสูตร "การออกแบบและการบริหารจัดการน้ำเพื่อพืชเศรษฐกิจ" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1"

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการ การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทรัพย์สินทางปัญญา (IP 2 Prototype)

  อ่านต่อ . . .
 • ตารางการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ปี 2562

  อ่านต่อ . . .
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ่านต่อ . . .
 • สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ มีไลน์แล้ว สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .