"มทส. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสังคม"

เทคโนธานี ขอเชิญชวนชาว มทส. มาร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมผ่าน EngageU Project

 logo2

" โลกจะเปลี่ยนไป ... เมื่อใจเราเปลี่ยนแปลง ..."

กิจกรรมปีบทองบันดาลใจสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
Engagement mover | ขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมกิจกรรม

จัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายปีบทองบันดาลใจ ปี 2559

ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี