NEWS /

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ (Workshop Training)“การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย SUTStructorระดับใช้งานมืออาชีพ”

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ (Workshop Training)“การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย SUTStructorระดับใช้งานมืออาชีพ”

กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ๊ก  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก
 
 
กรอกใบสมัคร และส่งทาง 044-224814 หรือ  e-mail : tatd@sut.ac.th
ชำระเงิน เพื่อยืนยันการเข้าร่วม โดยวิธีการโอนเงินมายัง
บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ
เลขที่บัญชี 707-2232518-0
 
บัญชี ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ
เลขที่บัญชี 980-2-88305-1
 
ส่งหลักฐาน การชำระเงิน ทาง 044-224814 หรือ     e-mail : tatd@sut.ac.th
เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อ/โทรแจ้งผู้เข้าร่วมอบรม

Share

Information

NEWS

Activity